رضاقلی نوروزی

رضاقلی نوروزی از خوانندگان قدیمی دوره قاجار میباشد و همانگونه که گفته میشود و از کارهایش مشخص است او خواننده آواز و تصنیف ضربی بوده است. شرکت ماهور رضاقلی نوروزی را اینگونه معرفی میکند:"رضاقلی نوروزی شامبیاتی از خوانندگان تصنیف و آواز ضربی و همچنین از نوازندگان تمبک در اواخر دوره قاجار است. تاری

<-BlogAbout->
پارمیس فان
پارمیس فان
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ