سید خلیل عالی نژاد

  سید خلیل عالی نژاد خواننده کرمانشاهی بود که در مسلک درویشی در عرضه موسیقی فعالیت و هنرنمایی می کرد.و همراه با نواختن سه تار و تنبور آثاری شنیدنی که اگر اشتباه نکنم بیشتر در مدح و ثنای شاه مردان علی بود به جای گذاشت.            سیدخلیل عالی نژاد در سایت جوان امروز اینگونه معرفی میشود:"سید خلیل

<-BlogAbout->
پارمیس فان
پارمیس فان
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ