رضاقلی نوروزی

رضاقلی نوروزی از خوانندگان قدیمی دوره قاجار میباشد و همانگونه که گفته میشود و از کارهایش مشخص است او خواننده آواز و تصنیف ضربی بوده است. شرکت ماهو

<-BlogAbout->
پارمیس فان
پارمیس فان
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ