روح الله خالقی

 روح الله خالقی از چهره های درخشان موسیقی ایرانی بود که آهنگساز و نوازنده ویولن بود. آهنگ سرود ای ایران از کارهای درخشان او بود.همچنین خالقی کتابی با

<-BlogAbout->
پارمیس فان
پارمیس فان
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ