رضاقلی نوروزی

رضاقلی نوروزی از خوانندگان قدیمی دوره قاجار میباشد و همانگونه که گفته میشود و از کارهایش مشخص است او خواننده آواز و تصنیف ضربی بوده است. شرکت ماهور رضاقلی نوروزی را اینگونه معرفی میکند:"رضاقلی نوروزی شامبیاتی از خوانندگان تصنیف و آواز ضربی و همچنین از نوازندگان تمبک در اواخر دوره قاجار است. تاریخ تولد او به درستی مشخص نیست ولی قرائن حاکی از آن است که وی در نیمه قرن سیزدهم یا حدود سال ۱۲۵۰ شمسی به دنیا آمد. او در جوانی به شهربانی راه یافته و از این رو به"رضاقلی خان نظمیه" نیز مشهور بوده است.ش

<-BlogAbout->
پارمیس فان
پارمیس فان
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ