محمد منتشری

 محمد صفار منتشری خواننده توانا و صاحب سبک و از شاگردان زنده یاد استاد اسماعیل مهرتاش می باشد.           مؤسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشری را اینگونه معرفی میکند:"محمد صفار منتشری از برجسته ترین هنرآموختگان جامعه ی باربد و از شاگردان مبرز زنده یاد استاد اسماعیل مهرتاش می باشد. با مقدمات موسیقی نزد پدر آشنا شد و با ورود به جامعه باربد،ردیف آوازی را نزد مرحوم مهرتاش فرا گرفت.سپس در محضر استادان احمد عبادی و اصغر بهاری ظرایف موسیقی ایرانی را آموخت.داشتن استعداد خداداد و حافظه قوی همراه با فعال

<-BlogAbout->
پارمیس فان
پارمیس فان
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ