حسینعلی خان نکیسا تفرشی

حسینعلی خان نکیسا همانند جناب دماوندی یکی دیگر از خوانندگان قدیمی دوره قاجار به اینطرف بود که صدایی نرم و روان و پرتحریر داشت.         ساسان سپنتا در چشم انداز موسیقی ایران،سال تولد نکیسا را ۱۲۶۱ و تاریخ وفاتش را ۱۳۵۵ شمسی نوشته است اما خود نکیسا در مصاحبه ای رادیویی گفته است هنگام تیرخوردن ناصرالدین شاه قاجار(۱۲۷۴ شمسی) ۵ ساله بوده است.حسن مشحون در کتاب تاریخ موسیقی ایران نوشته است: "حسینعلی خان نکيسا فرزند حاجي مؤذن در تاریخ 1300 هجري [قمري] در ترخورانِ تفرش متولد شد و چون از طفوليت صدايي

<-BlogAbout->
پارمیس فان
پارمیس فان
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ