حسینعلی خان نکیسا تفرشی

حسینعلی خان نکیسا همانند جناب دماوندی یکی دیگر از خوانندگان قدیمی دوره قاجار به اینطرف بود که صدایی نرم و روان و پرتحریر داشت.         ساسان سپنتا

<-BlogAbout->
پارمیس فان
پارمیس فان
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ